ไม่ต้องนอนกันล่ะคราวนี้

เอกสารสำคัญของ สโมสรกีฬาบิลเลียดที่เมืองไทยส่งถึง ผู้ว่าการการกีฬาที่เมืองไทย 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี เรื่อง แทงสนุกเกอร์ออนไลน์ ขอเพิ่มเวลาสำหรับการอธิบายการจัดการงานดังที่มีผู้ร้องทุกข์ปกปิดชื่อรายละเอียดตามจดหมายมีข้อร้องทุกข์ถึง 17 ข้อ ตั้งแต่ปี พุทธศักราช2561 ถึงปัจจุบันนี้สาระสำคัญเป็น ขอเพิ่มเวลาจากที่ กกระบุ 15 วัน ไปเป็น 45 วัน เซ็นชื่อ นายเพราะ จารุมนต์ นายกสโมสรกีฬาบิลเลียดที่เมืองไทย อ้างถึงบทสัมภาษณ์ของ สมัยก่อนนายกสินธุ พูนศรีสกุล ที่เอ่ยถึงประเด็นนี้ (จริงแท้แน่นอน) มีการลาออกของ ผู้ช่วย คุณพัฒน์ดงษ์ ปกป้องพูศิลป ที่ออกเพราะว่า ต้นเหตุ เจาะจงบัญชีไม่ตรงการอธิบายของสโมสรกีฬาบิลเลียดที่เมืองไทย จำเป็นต้องรอคอยอีก 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ ออกจดหมาย 28 เดือนมิถุนายน 2565 ก็จะไปถึง วันที่ 12-13 ส.ค. 2565 ก็เลยจะถึงกำหนด การบอกอธิบายซึ่งถ้า การกีฬาแห่งประเทศไทย วิเคราะห์แล้วก็ผ่านความเห็นคณะกรรมการ ที่จะวินิจฉัยว่ามี ข้อผิดพลาดตามข้อร้องทุกข์ไหม … ยังคงมี อีก หน่วยงานราชการ ที่จะจะต้องตรวจทานเพิ่ม เพิ่มตามกฏหมายหมายถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(ที่ทำการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็ ปปช.(คณะกรรมการป้อง กันแล้วก็ล้มล้างการคดโกงแห่งชาติ แล้วก็หน่วยงานธรรมาภิบาลต้านโกงโกง

จุดสนุกเกอร์

ตั้งเรื่องที่น่าสงสัย ตามความนึกคิดประชากรคนโง่เขลากับ การเลือกตั้งนายกสัมพันธ์ 

และก็แผนกผู้ตัดสินชุดใหม่ ซึ่งจะมีข้าราชการจาก กกมากำกับดูแลความเรียบร้อยของการเลือกตั้งในระยะเวลาที่มีการร้องทุกข์การจัดการงานสูงถึง 17 ข้อ กำเนิดเรื่องที่น่าสงสัยว่า เพราะเหตุไรถึงขอขยายช่วงเวลาช้านานถึง 45 วัน เนื่องจากว่าการจัดการงาน ควรจะมีแผนการ มีการจัดแจงแข่ง มีการส่งนักกีฬาไปแข่ง และก็บัญชีค่าครองชีพต่างๆเป็นต้นว่า จัดเลี้ยงที่เดียวที่ร้านค้าโฮคิดเป็นต้นว่า แข่งขันเลือกที่เดียว TBCสโมสรฯ มีการจัดสัมมนาสามัญแล้วก็วิสามัญแจกแจงบัญชีงบดุลทุกปี และก็รายการจ่ายอื่นๆที่ข้างบัญชีของชมรมฯ จำต้องสรุปเป็นระเบียบ
หรือการตอบปัญหาข้อร้องทุกข์ ถ้าปฏิบัติหน้าที่ถูกโปร่งใส กระจ่างแจ้ง ดำเนินงานอย่างเป็นจริงเป็นจัง จัดแจงเพียงแค่ 2-3 วัน ก็คงจะตอบได้แล้วเลยตั้งเรื่องที่น่าสงสัยตามประสาพลเมืองคนเขลาว่าขอเพิ่มเวลา 45 วัน นานไปไหม?